Hà nội - Lạng sơn - Hà nội

Hà nội - Lạng sơn - Hà nội

  • NH_00000319

Điểm xuất phát: Hà Nội

Điểm đến: Lạng Sơn

Số KM: 400

Thời gian: 1 ngày

Cho thuê xe 16 chỗ đi Hà nội - Lạng sơn - Hà nội

Số km: 400km